Maria Gunther

Big bang eller Varde ljus är en uppgörelse med kreationismen. Maria Gunther Axelsson granskar vad medlemmarna av denna globalt växande rörelse egentligen tror och vad de har för agenda, både politiskt och religiöst. Kritiskt prövar hon alla de så kallade vetenskapliga bevis som kreationister världen över använder sig av. Dessutom presenteras det som naturvetenskapen hittills har kommit fram till om universums uppkomst och utveckling. Maria Gunther Axelsson är vetenskapsjournalist och fysiker. Hon var själv tidigare kreationist och har därför en unik inblick i frågorna. 

Maria Gunther belönades med Karin Gierows pris 2022. Priset utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst.

Utgivning

Nyheter om författaren

Maria Gunther Foto: Sara Mac Key

Maria Gunther

Big bang eller Varde ljus är en uppgörelse med kreationismen. Maria Gunther Axelsson granskar vad medlemmarna av denna globalt växande rörelse egentligen tror och vad de har för agenda, både politiskt och religiöst. Kritiskt prövar hon alla de så kallade vetenskapliga bevis som kreationister världen över använder sig av. Dessutom presenteras det som naturvetenskapen hittills har kommit fram till om universums uppkomst och utveckling. Maria Gunther Axelsson är vetenskapsjournalist och fysiker. Hon var själv tidigare kreationist och har därför en unik inblick i frågorna. 

Maria Gunther belönades med Karin Gierows pris 2022. Priset utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst.

Ladda ner foton

Utgivning

Nyheter om författaren

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare