Albert Bonniers Förlag, 2023-03-16

Foto: Sofia Runarsdotter

Malte Persson är årets Rausingpristagare

Rausingpriset går till författaren, kritikern och översättaren Malte Persson. Därmed blir det han som får hålla den föreläsning som avslutar humanist- och teologidagarna på Lunds universitet den 15 april. I samband med föreläsningen tilldelas även ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond.

Prismotiveringen lyder

Malte Perssons författarskap är särdeles intressant i samband med temat för årets HT-dagar, då han undersöker vår plats mellan förflutenhet och framtid, och tanken på en tid när varken människorna eller minnet av människorna finns kvar”, säger Johannes Persson, dekan vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Om Malte Persson

Malte Persson är född 1976 och bosatt i Berlin. Han debuterade 2002 med romanen Livet på den här planeten, som nominerades till Borås Tidnings debutantpris. År 2004 kom diktsamlingen Apolloprojektet som 2007 följdes av diktsamlingen Dikter. Året därpå, 2008, utkom Perssons andra roman, Edelcrantz förbindelser som nominerades till Augustpriset. År 2011 utkom sonettsamlingen Underjorden och 2016 prosaboken Om Ofissim som 2018 följdes av diktsamlingen Till dikten.

Om Rausingpriset

Sedan 1985 avslutas Humanist- och teologdagarna vid Lunds universitet med Rausingföreläsningen. Vartannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora, vartannat år av en framstående nordisk kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond.