Albert Bonniers Förlag, 2022-11-23

Foto: Viktor Fremling

Gunnar Wetterberg nomineras till Stora Fackbokspriset 2022

Historikern och författaren Gunnar Wetterberg nomineras till Stora Fackbokspriset 2022 för boken Prästerna. Prisutdelning äger rum måndagen den 5 december. Prismottagaren tillkännages några dagar tidigare. Prissumman är på 125 00 kronor.

Bland tidigare av Stora Fackbokspriset finns Nina Burton, Per I. Gedin, och Carl-Johan Malmberg.

Läs mer om nomineringarna

Om Stora Fackbokspriset

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål delar varje ut Stora Fackbokspriset om 125 000 kronor till den eller de (levande personer) som skrivit årets fackbok. Devisen är ”Vetenskap, bildning, tradition”.  Med utmärkelsen vill man stödja framstående essäistiskt humanistiskt författarskap som lyfter fram vetenskap, bildning, tradition med hög stilistisk och fackmässig verkshöjd. Syftet är att uppmuntra en berättande humanistisk bildningstradition präglad av stilistisk briljans.

Om Prästerna

Varför är Gud underskattad i den nutida historieskrivningen? I all tider har tron färgat människors agerande. Prästerna har mer än tusen år tolkat och förmedlat tron. De var landets första intellektuella – kungarnas hjälpredor, bildningens män i byarna.

Prästerna berättar Gunnar Wetterberg om samspelet mellan församlingarna och deras herdar genom århundradena. Maktspråk varvas med innerlighet, tron formar människornas liv och vardag. Varför slog kristendomen igenom? Hur kunde kyrkan överleva Gustav Vasas plundringar? Vad betydde prästfruarna för kulturspridningen? Och var stod kyrkan i 1900-talets stora strider?

Om Gunnar Wetterberg

Gunnar Wetterberg är historiker och författare, ursprungligen diplomat. Han har varit ansvarig för Finansdepartementets långtidsutredningar 1992 och 1995, direktör i Kommunförbundet och samhällspolitisk chef på Saco. Gunnar Wetterberg är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Mest känd har han kanske blivit som medlem av panelen i Fråga Lund och genom att två gånger vinna På spåret tillsammans med Parisa Amiri. 2022 belönade Kungl. Gustav Adolfs Akademien Gunnar Wetterberg med Bureuspriset för hans djuplodande historiska forskning. Han har senast gett ut böckerna Ingenjörerna och Träd