Albert Bonniers Förlag, 2023-04-06

Foto: Viktor Fremling

Gunnar Wetterberg belönas med utmärkelsen Guldkvisten

Historikern och författaren Gunnar Wetterberg belönas med utmärkelsen Guldkvisten för boken Träd. Priset delas ut för insatser i den svenska skogssektorn av Föreningen Skogen.

Motiveringen lyder:

"Boken Träd – en vandring i den svenska skogen beskriver Gunnar hur vi i alla tider brukat och organiserat oss kring skogen, hur den lyft Sverige till välstånd och hur den nu ger oss fantastiska möjligheter till hållbar utveckling. Gunnar har också gett sig in i debatten kring skogen i breda medier och har på så vis nått ut till en stor publik. Hans klokhet och slagkraftiga författarskap gör honom till utomordentlig ambassadör för det hållbara svenska skogsbruket."

Föreningen skogen:

– Årets pristagare har gemensamt att de är oerhört kunniga och dessutom kan kommunicera sin kunskap. Pålästa, seriösa och intresserade av sin omvärld är de, på olika sätt, goda förebilder för näringen. Vi på Föreningen Skogen förordar ett nyfiket, hållbart skogsbrukande som utvecklas genom kunskapsutbyte. Vi uppmuntrar också kunskapsspridning till såväl gemene man som politiker. Allt detta kan de här pristagarna verkligen bidra till och det gör oss mycket stolta att få dela ut våra utmärkelser till dem, kommenterar Johan Larsson, generalsekreterare för Föreningen Skogen, i ett pressmeddelande.

Foto: Viktor Fremling

Om Gunnar Wetterberg

Gunnar Wetterberg, född 1953, är historiker och författare, ursprungligen diplomat. Gunnar Wetterberg har varit ansvarig för Finansdepartementets långtidsutredningar 1992 och 1995, direktör i Kommunförbundet och samhällspolitisk chef på Saco. Han har tagit emot Hertig Karls pris för sin biografi om Axel Oxenstierna och Kunskapspriset 2008. Han blev hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Lunds universitet 2009 och är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Gunnar Wetterberg är sedan 2016 medlem av panelen i SVT:s programserie Fråga Lund. Han senaste böcker är: Skånes historia i tre band (2016-2017), Träd (2018), Ingenjörerna (2020) och Prästerna (2022).

2022 belönade Kungl. Gustav Adolfs Akademien Gunnar Wetterberg med Bureuspriset för hans djuplodande historiska forskning och samma år nominerades han till Stora Fackbokspriset.

Om boken Träd

Sverige har vuxit ur skogen. Träden är inflätade i historien, i nutiden och i framtiden. Gunnar Wetterberg skildrar samspelet mellan människan och skogen alltsedan träden vandrade in. Från böndernas svedjor, brukens träkol och flottarnas hårda arbete åt 1800-talets stormrika träpatroner till dagens skogsägarföreningar och drömmarna om en kommande träålder. I Träd berättar han om medeltida sågkvarnar, massaindustrins genombrott och de stora skogsbolagens excesser. Han tar upp diskussionen om skogen som kolsänka, men också vårt behov av skog för skönhet och vederkvickelse.