Albert Bonniers Förlag, 2019-01-15

Gun-Britt Sundström tilldelas årets Helgapris

Årets Helgapris går till författaren och översättaren Gun-Britt Sundström. Prisutdelningen äger rum den 16 januari klockan 19.00 på Scandic Star Hotell i Sollentuna.

Priset delas ut med motiveringen

"För hennes språkliga lyhördhet, självironi, galghumor och skärpa. Hon är kvick, bitsk och bildad."

Om pristagaren

Gun-Britt Sundström debuterade 1966 med Student -64 och har hittills gett ut sexton egna böcker, varav sex för barn. Maken utkom första gången 1976 och har blivit en modern klassiker. Sedan 1990-talet har hon etablerat sig som framstående översättare av barnböcker och skönlitteratur. Gun-Britt Sundström har suttit i den svenska bibelkommissionen. Jus nu är hon aktuell för den kommitté som nästa år ska vara Svenska Akademien behjälplig med nobelpriset i litteratur.

Om Helgapriset

  • Helgapriset har fått sitt namn efter Hjalmar Söderbergs romanfigur Helga Gregorius i  Doktor Glas.
  • Priset i form av en skulptur är skapad av glaskonstnären Anders Wingård.
  • Priset delas ut av Skönlitterära Sällskapet Stockholm Nord som har sitt säte i Sollentuna.
  • Sällskapets syfte är att främja det skönlitterära läsandet.

Pristagaren om sin senaste bok Skrivliv

En ung studentska ger ut en roman "för att se vad som händer". I studierna hoppar hon från klassiska språk till journalistik och tillbaka igen men fastnar i litteratur-historia. Skrivandet leder till att hon hamnar på Dagens Nyheters kulturredaktion. I dagböckerna beskrivs allt med galghumor och självironi.

När jag läste igenom mina dagböcker från ungkarlstiden nu två liv senare (livet med barn och livet efter barnen) såg jag att ämnet för ett urval av texterna kunde bli växelspelet mellan liv och skriv, mellan offentlighet och privatliv.

Kulturvärlden var en speciell miljö och sextio- & sjuttio-talet var en annorlunda tid. Ändå finns här nog en del allmängiltigt i det som handlar om den vanskliga över-gången från ungdom till vuxenliv. Mycket livsglädje, mycket valångest.