Albert Bonniers Förlag, 2023-02-23

Foto: Sara Mac Key, Miguel Ribeiro Fernandes, Elin Berge, Märta Thisner, Thron Ullberg

De prisas av Samfundet De Nio

Prisregn över våra författare. Samfundet De Nio har beslutat att belöna följande författare:

Karl Vennbergs pris à 150 000 kr

Sara Gordan

Maxim Grigoriev

De Nios Vinterpris à 100 000 kr

Mikael Berglund

Athena Farrokhzad

Carina Rydberg

Om Samfundet De Nio

Samfundet De Nio är en litterär akademi, instiftad 1913 efter en donation av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är främst att främja svensk skönlitteratur genom prisbelöningar. Ledamöter i Samfundet är Nina Burton, Jonas Ellerström, Madeleine Gustafsson, Gunnar Harding, Marie Lundquist, Niklas Rådström, Sara Stridsberg, Johan Svedjedal och Anna Williams (ordförande).