Albert Bonniers Förlag, 2022-02-09

De nomineras till Norrlands litteraturpris 2022

Kerstin Ekman och Åke Smedberg nomineras till Norrlands litteraturpris 2022 för sina böcker Löpa varg respektive Jag faller som en sten genom tiden genom livet. Prissumman är 10 000 kronor och delas ut under litteratursällskapets årliga sommarmöte. Läs mer om Norrlands litteraturpris.

Löpa varg

Då kom han ut. Han gjorde det med en självklarhet som var lätt att begripa; den här världen var ju hans. Han kom fram ur skogen lite längre bort än där skidspåret gick. Han ställde sig i myrkanten mellan en enbuske och en förkrympt tall. Han såg uppmärksamt ut över myrens lilla snövidd, vände på huvudet så att jag såg profilen med den ädla nosen, den branta pannan och öronen som stod opp.

Ulf Norrstig, pensionerad jägmästare, är den som berättar i Löpa varg – Kerstin Ekmans täta historia om en mans förändrade relation till jakten och skogen, till minnena och det egna åldrandet…

Om författaren

Efter den Augustprisnominerade essäboken Gubbas hage (2018) gav Kerstin Ekman senast ut berättelsen Tullias värld (2020), om Ciceros dotter i antikens Rom.

Om Jag faller som en sten genom tiden genom livet

Blockmorän. Småskog – tall och sly. En känsla av att landskapet växer fram under mig, att jag andas fram det. Nya sjöar. Fittjesjön, ett mörkt ögonblänk nere i sin granskogsgrop. Segelsjöns vidsträckta blåsiga yta. Ett slags fläktande solsken som övergår i duggregn, dimma över höjderna, innan solen bryter fram på nytt. Jag går över åsarna, i överkant av hyggesytor, nyare och äldre. Västerut, mot Bättjegren, en gång befolkat, nu en oansenlig, igenväxande fläck i skogslandet. 

Här stannar jag upp, faller som en sten genom tiden.

I denna personligt hållna prosasamling fångar Åke Smedberg essensen i skrivandet, dess förutsättningar och kryphål. Berättelserna bildar en poetik där Smedberg via pregnanta ögonblick, scener och händelser utforskar författarskapets innersta kärna.

Om Åke Smedberg

Åke Smedberg, bosatt i Uppsala, har sedan debuten 1976 gett ut lyrik, romaner, noveller och deckare. År 2000 nominerades Hässja – berättelser från en trakt till Augustpriset, året därpå tilldelades Smedberg Ivar Lo-priset och för sin novellkonst belönades han 2017 med De Nios Stina Aronsson-pris.