Albert Bonniers Förlag, 2021-10-19

Foto: Kristin Lidell, Miguel Ribeiro Fernandes, Fredrik Hjerling

De nomineras till Augustpriset 2021

Nu är nomineringarna till årets Augustpris offentliga och tre av de nominerade författarna utkommer på Albert Bonniers Förlag: Maxim Grigoriev, Ellen Mattson och Magnus Västerbro.

Årets svenska skönlitterära bok

Ellen Mattson: Den svarta månens år

Motiveringen lyder:

En man har blivit avstängd från sin tjänst på universitet, halkar på en isfläck – och hela universum kantrar. I en säregen och gäckande roman, med ett språk fullt av mening och musikalitet skildrar Ellen Mattson en människa som tappat greppet om tillvaron. Med absurd humor och sjudande dramatik rör sig Den svarta månens år mot existensens avgrunder. En sömlös och böljande prosa låter läsaren kasta sig in i berättelsen, helt utan förbehåll.

Maxin Grigoriev: Europa

Motiveringen lyder:

Med emigrantens känsla av inte höra till vandrar Nikita genom städer där exilen tycks ha blivit ett permanent tillstånd. Så får Paris, Bryssel, Nice och Moskva utgöra fonden för en mångbottnad idéroman om att vara vilse i världen och i sig själv. I Maxim Grigorievs Europa är det alltid höst, och av själva kontinentens undanglidande väsen bygger han storslagen litteratur.

Årets svenska fackbok

Magnus Västerbro: Tyrannens tid. Om Sverige under Karl XII

Motiveringen lyder:

Hur drabbas människor av tyranni och krig och vad krävs för att upprätthålla makten i ett samhälle på ruinens brant? I Tyrannens tid visar Magnus Västerbro upp Karl XII:s diktatoriska regim som ett svenskt urtrauma. Med stor kunskap och på gripande prosa skildrar Västerbro hur enväldet växte fram och vilka oerhörda konsekvenser det utdragna och utsiktslösa krigandet hade för det svenska samhället. Ur dagböcker, brev och protokoll framträder en kuvad befolkning som trots svår missväxt tvingades fortsätta att mata den frånvarande kungens arméer med soldater, pengar och spannmål.