Albert Bonniers Förlag, 2019-12-18

2019 års mottagare av Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne

Nio personer tilldelas årets stipendium från Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne. Årligen delar en jury ut stipendier á 80 000 kronor som fördelas på kategorierna: skönlitterära författare, journalister, översättare, konstnärer och populärvetenskapliga författare.

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne tillkom vid förlagets 100-årsjubileum 1937 och har till ändamål att genom utdelning av stipendier understödja, uppmuntra och belöna på svenskt språk skrivande män eller kvinnor: skönlitterära författare, författare till vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten inom de humanistiska disciplinerna, reseskildrare, journalister samt konstnärer, som ägna sig åt bok- eller tidningsillustration, i svenskspråkig press.

Detta år utsågs följande nio stipendiater:

Skönlitteratur

Nina Wähä

Amanda Svensson

Johannes Heldén

Populärvetenskap

Anna Karin Palm

Ulrika Milles

Gunnar Broberg

Översättare

Ola Wallin

Journalister

Emi-Simone Zawall

Bokkonstnärer

Matilda Plöjel