Albert Bonniers Förlag, 2023-12-21

Biopremiär för Hammarskjöld med Mikael Persbrandt i huvudrollen

Julen storslagna film Hammarskjöld har premiär på biograferna den 25 december. Huvudrollen som den mytomspunne Dag Hammarskjöld gör Mikael Persbrandt. I övriga roller återfinns en bred internationell cast med bland andra Francis Chouler, Cian Barry, Hakeem Kae-Kazim, Colin Salmon, Richard Brake, Sara Soulié och Thure Lindhardt. Regi av Per Fly, som även skrivit manus tillsammans med Ulf Ryberg.

Vem var den legendariske svensken?

Staffan Carlsson, diplomat och tidigare ambassadör i Budapest, London och Berlin, har ägnat många år åt att frilägga bilden av Dag Hammarskjöld. I Helgon och maktspelare analyserar han Hammarskjöld som politisk strateg och slipad förhandlare. Han klarlägger de situationer som ledde till både framgångar och nederlag för denne legendariske svensk vars död i det närmaste förvandlat honom till en mytisk gestalt.

Dag Hammarskjöld är en av de få svenska förgrundsgestalterna i den internationella storpolitiken. Han blev efter sin tid som konsultativt statsråd i Tage Erlanders socialdemokratiska regering 1951-53 vald till FN:s generalsekreterare, och därmed en världscelebritet. Hammarskjöld omvandlade generalsekreterarämbetet från en verkställande befattning till en självständig faktor i internationell storpolitik.

Dag Hammarskjölds tragiska och plötsliga död blev en chock för världen. I eftermälet skapades en bild av en nära nog helgonliknande fredsivrare som offrat sitt liv för mänskligheten. Men hur såg hans politiska gärning ut, och hur utövade han politisk makt? Hur såg denne man som gjort världsfreden till sin livsuppgift på militärt våld?

Före sin tid som FN-chef hade Hammarskjöld under sju år i UD, varav de två sista som statsråd, hjälpt till att ge Sverige en västorienterad neutralitet. Stalin styrde alltjämt Sovjet. Hammarskjöld hade stått inför samma frågor vi står inför idag: hur ska vi förhålla oss till ett expansivt Ryssland? Och hur ska vi ha det med våra relationer till Nato?

Om Staffan Carlsson

Staffan Carlsson arbetade i svensk utrikesförvaltning i 40 år. Han har tjänstgjort på UD i Stockholm och varit ambassadör i Budapest, London och Berlin. Helgon och maktspelare nominerades till Stora Fackbokspriset 2023.