Albert Bonniers Förlag, 2024-05-28

Foto: Märta Thisner

Athena Farrokhzad tilldelas Dalslands poesipris 2024

Athena Farrokhzad tilldelas Dalslands poesipris 2024 med motiveringen: "Hennes poesi är i ständig rörelse i en vitsvit i åsnans år". Priset delas ut för tredje gången. Tidigare pristagare är Claes Eriksson och Tua Forsström.

Läs mer om priset.

Victor Estby, som ingår i juryn:

– Få poeter i Sverige har de senaste decennierna haft en sådan mångsidig inverkan på poesins utveckling – både med egna verk och som lärare, möjliggörare, översättare, dramatiker, litteraturkritiker, antologiredaktör, litterär arrangör och inspiratör för så många som vars dikter och röster vi annars inte fått läsa och höra. Dessutom är hon en av dem som på kort tid utvecklat och vitaliserat en av Sveriges största internationella författarscener. Farrokhzad för poesin, de skrivande och läsarna, samman och gör litteraturten angelägen för fler. En mer värdig mottagare av vårt pris har jag svårt att tänka mig.

Om Athena Farookhzad

Athena Farrokhzad, född 1983, debuterade med Vitsvit 2013. Hennes böcker är översatta till femton språk och hennes dramatik har spelats på många scener. Farrokhzad arbetade länge på Biskops-Arnös författarskola och har översatt poeter såsom Adrienne Rich, Audre Lorde, Juliana Spahr och Natalie Diaz till svenska. Efter debuten följde Trado (2016) och I rörelse (2019) samt  Åsnans år (2022).