Albert Bonniers Förlag, 2020-10-15

Foto: Karin Björkquist

Årets Jeremiasstipendium till Petter Lindgren

Författaren och kulturskribenten Petter Lindgren tilldelas Årets Jeremisasstipendium. Stiftelsen Jeremiasfonden har sedan 1960 delat ut Jeremiasstipendiet som är ett arbetsstipendium. Stipendiet ska gå till en eller flera personer som på något sätt ägnar sig åt litterär verksamhet och som är född och/eller verksam inom Örebro län. Stipendiet delas ut i samband med Kommunfullmäktige Örebros sammanträde den 19 oktober.

Om Petter Lindgren

Petter Lindgren är född och uppvuxen i Örebro och debuterade 1994 med diktsamlingen Långtbortistan. Han  är också verksam som frilansande kulturjournalist och kritiker på Aftonbladet. Efter fem hyllade diktsamlingar romandebuterade han 2020 med romanen Singer som utspelar sig på en ödslig skärgårdsö i slutet av andra världskriget. Petter Lindgren tilldelades år 2020 De nios vinterpris.

Om Singer

"Under mig visade sig en till synes oändlig slätt beströdd med mycket små och ljusa musselskal, och åt sidorna förlorade sig detta submarina ökenlandskap i ett buteljgrönt skymningsland; bottnen sluttade alltmer, och någonstans långt därute, visste jag, öppnade sig också den gyttjiga avgrund där, för att åter anföra hydrografen Pettersson, allt förefintligt ljus absorberas och intet återkastas."

Hans tid är utmätt. Tjänsten på skäret Skrapan kommer inte att ersättas av annat än Intet. Till dess följer han sina rutiner, sköter ålagda uppgifter och fördjupar sig i tidskriften Febus eller hydrografen Petterssons arbeten.  Men vem är han och vad förde honom dit, till den lilla stenflisan bland själarna längst ut i havsbandet?  Singer är en melankolisk och atmosfärisk skärgårdsroman där ingenting riktigt är vad det från början synes vara.