Albert Bonniers Förlag, 2023-12-18

Foto: Thron Ullberg, Märta Thisner, Harald Carlinger, Ingridur Skirnisdóttir

Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare 2023: årets stipendiater

Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare tilldelar fem författare 100 000 kronor vardera.

Årets stipendiater är:

Marie Lundquist: aktuell med Gå i svaromål med havet

Viktoria Jäderling: aktuell med Fjällets succé

Judith Kiros: aktuell med Det röda är det gränslösa

Daniel Yousefi: aktuell med Återkomster (20-tal)

Krister Gustavsson: aktuell med Varseblivningar (Lejd)

Om stipendiefonden

Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare grundades 1901 av Karl Otto Bonnier och hans systrar till minne av deras far, Albert Bonnier, som avlidit år 1900. Fonden var en programförklaring från Karl Otto när han nu ensam blev den som skulle leda förlaget. Han ville med fonden visa att det var den nya svenska skönlitteraturen som stod i fokus. Stipendiesumman var från början exakt lika stor som den som Svenska Akademien delade ut.

Bilden från vänster: Marie Lundqvist, Viktoria Jäderling, Judith Kiros, Daniel Yousefi och Krister Gustavsson.