Mare Kandre

Mare Kandre (1962-2005), var tjugotvå år då hon väckte uppseende med sin debutbok, barndomsskildringen I ett annat land, 1984. Med sitt täta och mättade språk har hon därefter stått fram som en av de mest särpräglade författarna i sin generation.

Efter böcker som Bebådelsen, Bübins unge och Aliide, Aliide, som på olika sätt skildrar övergången från barndom till vuxenhet, skrev Mare Kandre en svit romaner som tagit avstamp i myt och saga. Det har varit kraftfulla historier med ett vällustigt flödande språk, där svärtan alltmer kom att genomsyras av en drastisk humor. Hennes satiriska förmåga kulminerade i Quinnan och Dr Dreuf, där hon lät Kvinnans smärtsamma och osynliggjorda historia välla fram i en hånfull uppgörelse med självgod manlighet och inpyrt kvinnohat. Romanen, Bestiarium, utspelar sig i 1800-talets England och är en mörk och mystisk historia med anstrykning av gotisk skräckroman.

 

Utgivning

Mare Kandre

Mare Kandre

Mare Kandre (1962-2005), var tjugotvå år då hon väckte uppseende med sin debutbok, barndomsskildringen I ett annat land, 1984. Med sitt täta och mättade språk har hon därefter stått fram som en av de mest särpräglade författarna i sin generation.

Efter böcker som Bebådelsen, Bübins unge och Aliide, Aliide, som på olika sätt skildrar övergången från barndom till vuxenhet, skrev Mare Kandre en svit romaner som tagit avstamp i myt och saga. Det har varit kraftfulla historier med ett vällustigt flödande språk, där svärtan alltmer kom att genomsyras av en drastisk humor. Hennes satiriska förmåga kulminerade i Quinnan och Dr Dreuf, där hon lät Kvinnans smärtsamma och osynliggjorda historia välla fram i en hånfull uppgörelse med självgod manlighet och inpyrt kvinnohat. Romanen, Bestiarium, utspelar sig i 1800-talets England och är en mörk och mystisk historia med anstrykning av gotisk skräckroman.

 

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare