Günter Grass

Günter Grass föddes 1927 i Danzig av tysk-polska föräldrar. Som inkallad under andra världskriget hamnade han i amerikansk krigsfångenskap. Efter frigivningen 1946 försörjde han sig bland annat som lantarbetare och stenhuggare. Han studerade konst i Düsseldorf och Berlin och hans arbete som bildhuggare och grafiker var lika viktigt för honom som författarskapet. Günter Grass avled i april 2015.

Grass började som lyriker och dramatiker men fick sitt stora genombrott med romanen Blecktrumman (1959). Han har gett ut ett trettiotal böcker och tilldelades Nobelpriset i litteratur 1999 med motiveringen ”För att i muntert svarta fabler ha tecknat historiens glömda ansikte”. Hans senaste bok på svenska är Lådan, som utkom våren 2011.

Utgivning

Günter Grass Foto: Ulla Montan

Günter Grass

Günter Grass föddes 1927 i Danzig av tysk-polska föräldrar. Som inkallad under andra världskriget hamnade han i amerikansk krigsfångenskap. Efter frigivningen 1946 försörjde han sig bland annat som lantarbetare och stenhuggare. Han studerade konst i Düsseldorf och Berlin och hans arbete som bildhuggare och grafiker var lika viktigt för honom som författarskapet. Günter Grass avled i april 2015.

Grass började som lyriker och dramatiker men fick sitt stora genombrott med romanen Blecktrumman (1959). Han har gett ut ett trettiotal böcker och tilldelades Nobelpriset i litteratur 1999 med motiveringen ”För att i muntert svarta fabler ha tecknat historiens glömda ansikte”. Hans senaste bok på svenska är Lådan, som utkom våren 2011.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare