Torsten Ekbom

Torsten Ekbom (1938-2014), född i Stockholm. 1961-65 var han redaktör för Rondo och han har även varit medarbetare i DN. Hans senaste bok är essäsamlingen En trädgård av ljud (2009) om John Cage.

Torsten Ekbom föddes 1938 i Stockholm. Fadern var läkare. Torsten Ekbom bedrev studier i Stockholm och i Uppsala och blev fil. kand. 1961-65 var han redaktör för Rondo och han har även varit medarbetare i DN.

Torsten Ekbom använde sig av en experimentell romanteknik, som från början influerats av den franska ”nya romanen”. Språket utgör ofta ett flöde som oavbrutet genom collageartade sekvenser speglar en verklighet utan några tydliga gränser. Tolkningen av den yttre miljön och handlingen lämnas över åt läsaren. I sina romaner arbetar Torsten Ekbom med ett konventionellt och exakt tekniskt språk med spelteorin som underlag för ”agenternas” alternativa handlingsmöjligheter. Han övergav sedermera skönlitterära experiment för att skriva essäistik om konst, litteratur och musik.

Ur Litteraturhandboken, Forum.

Se även http://sv.wikipedia.org/wiki/Torsten_Ekbom

Utgivning

Torsten Ekbom Foto: Caroline Andersson

Torsten Ekbom

Torsten Ekbom (1938-2014), född i Stockholm. 1961-65 var han redaktör för Rondo och han har även varit medarbetare i DN. Hans senaste bok är essäsamlingen En trädgård av ljud (2009) om John Cage.

Torsten Ekbom föddes 1938 i Stockholm. Fadern var läkare. Torsten Ekbom bedrev studier i Stockholm och i Uppsala och blev fil. kand. 1961-65 var han redaktör för Rondo och han har även varit medarbetare i DN.

Torsten Ekbom använde sig av en experimentell romanteknik, som från början influerats av den franska ”nya romanen”. Språket utgör ofta ett flöde som oavbrutet genom collageartade sekvenser speglar en verklighet utan några tydliga gränser. Tolkningen av den yttre miljön och handlingen lämnas över åt läsaren. I sina romaner arbetar Torsten Ekbom med ett konventionellt och exakt tekniskt språk med spelteorin som underlag för ”agenternas” alternativa handlingsmöjligheter. Han övergav sedermera skönlitterära experiment för att skriva essäistik om konst, litteratur och musik.

Ur Litteraturhandboken, Forum.

Se även http://sv.wikipedia.org/wiki/Torsten_Ekbom

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare