Roxane Gay

Roxane Gay slog igenom med essäsamlingen Bad Feminist (2015) som följdes av romanen I vilt tillstånd (2016). Våren 2018 utkom Hunger: Historien om (min) kropp. Roxane Gay undervisar i kreativt skrivande och skriver bl.a. i The New York Times Book Review, Salon och Guardian. Hon är också redaktör för litteratursajten The Butter.

Utgivning

Roxane Gay

Roxane Gay

Roxane Gay slog igenom med essäsamlingen Bad Feminist (2015) som följdes av romanen I vilt tillstånd (2016). Våren 2018 utkom Hunger: Historien om (min) kropp. Roxane Gay undervisar i kreativt skrivande och skriver bl.a. i The New York Times Book Review, Salon och Guardian. Hon är också redaktör för litteratursajten The Butter.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare