Fredrika Bremer

Fredrika Bremer föddes 1801 på Tuorla gård i Finland en växte upp på Årsta där hon fick en omsorgsfull men sträng uppfostran. Bremers författarskap var delvis en reaktion mot hennes egen salongsuppfostran och kvinnans undertryckta ställning. Med värmande humor har hon skildrat svenskt vardagsliv och hon var en av dem som skapade den borgerliga realistiska romanen i Sverige. Hennes intresse drogs så småningom alltmer till det socialt-religiösa och hon kallade sig 1851 kristen socialist.

En praktisk följd av Bremers författarskap var fastställande av myndighetsålder för Sveriges kvinnor. Bremers romaner vann på sin tid världsrykte, liksom hennes personlighet. Hennes pionjärinsatser som feminist har medfört en renässans från 1970-talet, även inriktad på Bremer som prosakonstnär.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning se densamma.

Utgivning

Fredrika Bremer

Fredrika Bremer föddes 1801 på Tuorla gård i Finland en växte upp på Årsta där hon fick en omsorgsfull men sträng uppfostran. Bremers författarskap var delvis en reaktion mot hennes egen salongsuppfostran och kvinnans undertryckta ställning. Med värmande humor har hon skildrat svenskt vardagsliv och hon var en av dem som skapade den borgerliga realistiska romanen i Sverige. Hennes intresse drogs så småningom alltmer till det socialt-religiösa och hon kallade sig 1851 kristen socialist.

En praktisk följd av Bremers författarskap var fastställande av myndighetsålder för Sveriges kvinnor. Bremers romaner vann på sin tid världsrykte, liksom hennes personlighet. Hennes pionjärinsatser som feminist har medfört en renässans från 1970-talet, även inriktad på Bremer som prosakonstnär.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning se densamma.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare