Leif Lewin

Leif Lewin, född 1941, innehade 1972-2008 professuren i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet. Han har utgivit ett trettiotal böcker och ett stort antal uppsatser om demokratins teori och praktik, senast Democratic Accountability (Harvard University Press 2007) och Statsvetenskapens grunder (SNS 2007), och leder för närvarande ett projekt vid Vetenskapsrådet om förutsättningarna för en demokratisk världsordning.

Sveriges statsministrar under 100 år

Övrig utgivning

Leif Lewin Foto: Kjell B Persson

Leif Lewin

Leif Lewin, född 1941, innehade 1972-2008 professuren i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet. Han har utgivit ett trettiotal böcker och ett stort antal uppsatser om demokratins teori och praktik, senast Democratic Accountability (Harvard University Press 2007) och Statsvetenskapens grunder (SNS 2007), och leder för närvarande ett projekt vid Vetenskapsrådet om förutsättningarna för en demokratisk världsordning.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare