Jorge Luis Borges

Borges, Jorge Luis argentinsk författare, född 1899 i Buenos Aires, död 1986. Borges var nestorn i en enastående argentinsk författargeneration. Hans verk bestående av noveller, essäer och poesi är inte stort till omfånget men har varit ofantligt inflytelserikt både inom och utanför Latinamerika. Fantastik och mystifikation samverkar att artikulera den tankevärld han rör sig i och där universalfrågor, identitetsproblem och existentiella labyrinter dominerar. Swedenborg och den fornskandinaviska litteraturen tillhörde hans inspirationskällor. Borges sonderar hemliga mönster, blottlägger oförklarliga koincidenser: hans gestalter försöker ofta identifiera universum i en enda formel, ett gemensamt ögonblick, en samlad projektion (t. ex. i Biblioteket i Babel). (Ur Litteraturhandboken) Biblioteket i Babel 1963 (tillgänglig i Delfinpocket) David Brodies rapport 1970 Tigrarnas guld (dikturval 1923¿72, 1975) Gåvornas natt 1975 Järnmyntet 1987 Labyrinter 1991

Utgivning

Jorge Luis Borges

Borges, Jorge Luis argentinsk författare, född 1899 i Buenos Aires, död 1986. Borges var nestorn i en enastående argentinsk författargeneration. Hans verk bestående av noveller, essäer och poesi är inte stort till omfånget men har varit ofantligt inflytelserikt både inom och utanför Latinamerika. Fantastik och mystifikation samverkar att artikulera den tankevärld han rör sig i och där universalfrågor, identitetsproblem och existentiella labyrinter dominerar. Swedenborg och den fornskandinaviska litteraturen tillhörde hans inspirationskällor. Borges sonderar hemliga mönster, blottlägger oförklarliga koincidenser: hans gestalter försöker ofta identifiera universum i en enda formel, ett gemensamt ögonblick, en samlad projektion (t. ex. i Biblioteket i Babel). (Ur Litteraturhandboken) Biblioteket i Babel 1963 (tillgänglig i Delfinpocket) David Brodies rapport 1970 Tigrarnas guld (dikturval 1923¿72, 1975) Gåvornas natt 1975 Järnmyntet 1987 Labyrinter 1991

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare