Robert Musil

Den österrikiske författaren Robert Musil föddes 1880 i Klagenfurt och avled 1942 i Genève. Först utbildades han till officer, sedan tog han ingenjörsexamen, studerade filosofi i Berlin och därefter bosatte han sig i Wien. Han tjänstgjorde där under olika perioder som bibliotekarie och i utrikesdepartementet. Han medarbetade även som teaterkritiker i olika tidningar.

1938 emigrerade han till Schweiz , där han tidvis levde i misär. Den unge Törless förvillelser är med sina självbiografiska inslag en ungdomspsykologisk studie men samtidigt en avslöjande skildring av livet vid en österrikisk militärskola. Efter djärvt experimenterande i olika riktningar skapade Robert Musil det verk på vilket hans berömmelse främst vilar, flerbandsromanen Mannen utan egenskaper. Här genomförde han i en klassiskt behärskad stil och med djup erfarenhet av det sammansatta i mänskligt själsliv en analys av det sociala överskiktet i den Donaumonarki som skulle upphöra att existera med första världskriget. Det är en prestation som av kritiken jämställts med Prousts och Joyces stora romaner. Musil skrev dessutom dramatik samt fängslande dagböcker och brev.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning, se densamma.

Utgivning

Robert Musil

Den österrikiske författaren Robert Musil föddes 1880 i Klagenfurt och avled 1942 i Genève. Först utbildades han till officer, sedan tog han ingenjörsexamen, studerade filosofi i Berlin och därefter bosatte han sig i Wien. Han tjänstgjorde där under olika perioder som bibliotekarie och i utrikesdepartementet. Han medarbetade även som teaterkritiker i olika tidningar.

1938 emigrerade han till Schweiz , där han tidvis levde i misär. Den unge Törless förvillelser är med sina självbiografiska inslag en ungdomspsykologisk studie men samtidigt en avslöjande skildring av livet vid en österrikisk militärskola. Efter djärvt experimenterande i olika riktningar skapade Robert Musil det verk på vilket hans berömmelse främst vilar, flerbandsromanen Mannen utan egenskaper. Här genomförde han i en klassiskt behärskad stil och med djup erfarenhet av det sammansatta i mänskligt själsliv en analys av det sociala överskiktet i den Donaumonarki som skulle upphöra att existera med första världskriget. Det är en prestation som av kritiken jämställts med Prousts och Joyces stora romaner. Musil skrev dessutom dramatik samt fängslande dagböcker och brev.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning, se densamma.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare