Skillnadens konst

Sex kapitel om moderna fragment
Författare: Anders Olsson
Köp boken

Utgivningsdag: 2017-10-02
Recensionsdag: 2017-10-16

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

fragment brottstycke; ofullbordat stycke (Bonniers svenska ordbok) 

Fragmenttanken är sedan ett par decennier starkt närvarande i samtidens litteratur, bildkonst och filosofi, inte minst i Sverige.   I sin brett upplagda och perspektivrika bok sätter Anders Olsson in det poetiska fragmentet i ett större historiskt sammanhang: från renässansens intresse för fragmentet som estetisk idé över romantikernas lansering av fragmentet som en egen litterär genre till det nära sambandet mellan fragment och aforism under 1800- och 1900-talen. Därefter kan han följa hur aforismen blir till lyrik hos Vilhelm Ekelund och Gunnar Björling, och i närläsningar av Bengt Emil Johnson, Katarina Frostenson och Ann Jäderlund visar han hur betydelsefull fragmentets roll är i samtida svensk poesi. I ett avslutande kapitel reflekterar han över den obegriplighetsdebatt som åtföljt en rad av bokens författarskap, från Friedrich Schlegel till Ann Jäderlund.

Upplysande och klargörande om dagens svenska lyrik av en av landets främsta litteraturvetare!

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2017-10-16 Genre: Biografier och litteraturvetenskap Originalutgåvans utgivningsår: 2006 Omslagsformgivare: Birgitta Emilsson Tidsperioder: renässansen, romantiken, 1800-talet, 1900-talet, Thema-kod: Essäer Format (utgivningsdatum): Häftad, 9789100107550 (2006-04-04); E-bok, epub2, 9789100165017 (2017-10-02)

Fler böcker av författaren

Skillnadens konst

Sex kapitel om moderna fragment
Författare: Anders Olsson
Köp boken

Utgivningsdag: 2017-10-02
Recensionsdag: 2017-10-16

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

fragment brottstycke; ofullbordat stycke (Bonniers svenska ordbok) 

Fragmenttanken är sedan ett par decennier starkt närvarande i samtidens litteratur, bildkonst och filosofi, inte minst i Sverige.   I sin brett upplagda och perspektivrika bok sätter Anders Olsson in det poetiska fragmentet i ett större historiskt sammanhang: från renässansens intresse för fragmentet som estetisk idé över romantikernas lansering av fragmentet som en egen litterär genre till det nära sambandet mellan fragment och aforism under 1800- och 1900-talen. Därefter kan han följa hur aforismen blir till lyrik hos Vilhelm Ekelund och Gunnar Björling, och i närläsningar av Bengt Emil Johnson, Katarina Frostenson och Ann Jäderlund visar han hur betydelsefull fragmentets roll är i samtida svensk poesi. I ett avslutande kapitel reflekterar han över den obegriplighetsdebatt som åtföljt en rad av bokens författarskap, från Friedrich Schlegel till Ann Jäderlund.

Upplysande och klargörande om dagens svenska lyrik av en av landets främsta litteraturvetare!

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2017-10-16 Genre: Biografier och litteraturvetenskap Originalutgåvans utgivningsår: 2006 Omslagsformgivare: Birgitta Emilsson Tidsperioder: renässansen, romantiken, 1800-talet, 1900-talet, Thema-kod: Essäer Format (utgivningsdatum): Häftad, 9789100107550 (2006-04-04); E-bok, epub2, 9789100165017 (2017-10-02)

Fler böcker av författaren

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare