Albert Bonniers Förlag, 2024-01-29

Illustration: Sara R. Acedo

Sommarens böcker 2024 – bläddra i katalogen

När jag var i tonåren brukade jag och mina kompisar skratta åt film- och boktitlar där den svenska översättningen av någon anledning hamnat på sniskan. Växte man upp i en tid och i ett land där Spielbergs Sugarland Express fick heta Tjejen som spelade högt fanns det ofta anledning att dra på munnen. Vi tyckte att vi befann oss på en helt annan språklig nivå än stofilerna som hade gett filmerna dessa svenska titlar. Engelska var ju något ”naturligt” för vår generation, svenskan hörde till det förgångna.

Idag vet jag att vi överskattade våra engelskkunskaper och underskattade uppgiftens komplexitet. Och nuförtiden är det med viss kollegial solidaritet som jag tänker på dem som ansvarade för de där översättningarna på 70- och 80-talet. Alla som arbetat med översättningar vet att en genial tanke i teorin kan bli skrattretande i praktiken. Inte så konstigt då att man idag allt oftare behåller den engelska titeln när en bok eller film ska översättas från engelska – då blir det i alla fall inte fel.

Men frågan är om vi kommer att översätta alls från engelska i framtiden. De senaste åren har vi sett en markant förskjutning på den svenska bokmarknaden: i november 2023 stod engelska böcker för en fjärdedel av den fysiska bokförsäljningen. Häpnadsväckande siffror, får man säga. De speglar en långtgående globalisering, vilken sedan länge påverkar undervisningen på svenska skolor och lärosäten. Rimligen spelar också en ökad digitalisering stor roll. Ju mer tid folk lägger på nätet, desto mer färgas vardagsspråket av engelska uttryck. Det är inte förvånande, det är ingen ny trend, men utvecklingen har accelererat. Och den förändrar det svenska språket på ett genomgripande sätt.

Men även om engelskan flödar som aldrig förr är jag rädd att vi egentligen fortfarande befinner oss där vi befann oss på 80-talet, att vi alltjämt överskattar våra kunskaper i engelska och underskattar behovet av en fungerande svenska. Framför allt är jag rädd att vi inte ser att översättningar handlar om så mycket mer än semantik. Och att vi underskattar det samhälleliga behovet av denna svåra men absolut nödvändiga konst, som bygger broar mellan olika kulturer och språk, på lika villkor.

Välkommen till Albert Bonniers Förlag, sommaren 2024.

Daniel Sandström,

Litterär chef