Albert Bonniers Förlag, 2018-04-18

Foto: Tom Rausing

Sigrid Rausing nomineras till Wellcome Book prize

Sigrid Rausing nomineras för sin bok Malström (Mayhem) till Wellcome Book prize.

Wellcome Book prize delas årligen ut till ett nyutkommet verk. Bokens centrala tema ska – oavsett genre – beröra medicin, hälsa eller sjukdom. Priset delas ut av stiftelsen Wellcome Trust, grundat 1936 av Sir Henry Wellcome.


Malström  är en gripande historia om missbrukets natur, och en lyrisk och fragmentarisk memoarbok. Sommaren 2012 hittas Eva Rausing död i sitt hem i London. Hon och hennes man, Hans Kristian Rausing, hade brottats med ett drogberoende i många år. Nu försöker Sigrid Rausing, förläggare och författare, förstå vad som hände med familjen. Malström utkommer på svenska i oktober.