Albert Bonniers Förlag, 2020-06-09

Poeten Tobias Berggren är död

Poeten Tobias Berggren har avlidit. Han blev 80 år gammal.

Daniel Sandström, litterär chef och förläggare:

– Det är svårt att sammanfatta en gärning som sträcker sig över så lång tid, men tveklöst var Tobias Berggren en mycket betydande poet. Han publicerade sig relativt sparsamt de senaste decennierna men har verkligen gjort ett avtryck i den svenska lyriken, framför allt med hyllade 80-talsdiktsamlingar som Threnos och 24 romantiska etyder; här fann han en musikalisk form för en dikt som var kunskapssökande och lärd och samtidigt sinnlig och romantisk, och som visade på en ny väg efter några politiserade årtionden.

Därtill var han också en stridbar och spränglärd kritiker, och bidrog också under lång till arbetet på Albert Bonniers förlag i stipendienämnder och andra sammanhang. En kraft, med stor lyskraft när det begav sig. Han var flerfaldigt prisbelönad, bland annat fick han De nios stora pris år 1990.