Albert Bonniers Förlag, 2018-05-25

Foto: Nille Leander

Poeten Åsa Maria Kraft deltar i utställning Lunds konsthall

Åsa Maria Kraaft, aktuell med Robotsand, deltar i utställningen Omnejd på Lunds konsthall 2–26 juni.

Utställningen presenterar nio konstnärer som alla är aktiva i området kring Lunds konsthall. Titeln Omnejd anspelar på regionen kring Lund men utgör också ett försök att betrakta människans omgivningar som minst lika viktiga som henne själv. De deltagande konstnärerna har alla olika bakgrund och uttryckssätt. De tillhör olika generationer och har valt olika vägar i livet. Något som förenar dem är att de alla tycks väl rotade i utställningens intresse för mylla, sand, sediment (och längre ned bergarter, fossila avlagringar) som ger både energi och global uppvärmning.

Vernissage fredagen den 1 juni kl 18–20.

Lena Bergendahl, The Mountain That Became an Image

Åsa Maria Kraft, född 1965, är bosatt i Lund.Åsa Maria Krafts titlar rör sig i gränslandet mellan poesi och prosa.Hon debuterade 1997 med 4 Påhitt. 2005 utkom hennes bok Bevis, som belönades med Sveriges Radios Lyrikpris 2006. Diktsamlingen Randfenomen (2015) tilldelades Gerard Bonniers Lyrikpris. Nu senast utkom diktsamlingen Robotsand.