Albert Bonniers Förlag, 2024-05-27

Foto: Thron Ullberg, Emil Malmborg

Patrik Svensson och Kjell Westö tilldelas Stiftelsen Klockrosens stipendium

Patrik Svensson och Kjell Westö tilldelas Stiftelsen Klockrosens stipendium 2024 på 100 000 kronor vardera.

Motiveringarna lyder:

Patrik Svensson: Den lodande människan – Havet, djupet och nyfikenheten

Patrik Svensson tilldelas Stiftelsen Klockrosens stipendium för sina gripande essäer om mänsklig nyfikenhet. En nyfikenhet som inte vet några gränser för faror och umbäranden när det gäller utforskandet av havet. En nyfikenhet som ger hopp.

Om Patrik Svensson

Patrik Svensson är född 1972 och bosatt i Malmö. Hans debutbok Ålevangeliet har sålts till trettiofem länder och hyllats av såväl svensk som internationell press. Den tilldelades Augustpriset i facklitteratur 2019 och i USA blev den bland annat utvald av Publishers Weekly till en av 2020 års bästa böcker. Hans senaste bok Den lodande människan utkom i augusti 2022.

Kjell Westö: Skymning 41, Hägring 38 och Där vi en gång gått

Kjell Westö tilldelas Stiftelsen Klockrosens stipendium för sina tre romaner om 1900-talets finska historia. På en träffsäker och musikalisk prosa beskriver Kjell Westö krigets och stridernas påverkan på sanning och den fria tanken och hur kärleks- och vänskapsförhållanden bryts ner när tystnaden tar vid och tilliten försvinner.

Om Kjell Westö

Kjell Westö, född 1961, är en av de främsta finlandssvenska författarna idag. Genombrottsromanen Drakarna över Helsingfors (1996) inledde en serie fristående Helsingforsromaner och följdes upp av Vådan av att vara Skrake (2000), Där vi en gång gått (2006), Gå inte ensam ut i natten (2009) och Den svavelgula himlen (2017). Romanen Hägring 38 (2013) tilldelades Nordiska rådets litteraturpris och Sveriges Radios romanpris 2014, nominerades till Augustpriset och Finlandiapriset, samt översattes till en rad språk, För Tritonus (2020) belönades han med Svenska Yles litteraturpris.

Om Stiftelsen Klockrosen

Makarna Börje Frelin och Kerstin Ekman grundade Stiftelsen Klockrosen 2020. Syftet är att ge ekonomiskt stöd åt författare av skönlitterära och essäistiska verk som krävt efterforskning eller resor. Även områden inom musik belönas. Stipendiet kan inte sökas utan delas ut som uppskattning och som stöd för fortsatt konstnärlig verksamhet.

De första stipendierna delades ut i oktober 2023 och gick till författarna Maja Hagerman, Lisa Röstlund, Johan Svedjedal, samt till violinisten Malin Broman.