Albert Bonniers Förlag, 2017-10-04

Mikael Persbrandts memoarer

Albert Bonniers Förlag och Hedlund Agency kan idag berätta att Mikael Persbrandts memoarer, skrivna av Carl-Johan Vallgren i samarbete med Mikael Persbrandt utkommer den 10 november 2017.

Information och förfrågningar:

Thérèse Cederblad
Chef Projektledning, Bonnierförlagen Kommunikation
therese.cederblad@bonnierforlagen.se

Anna-Karin Korpi-Öhlund
Mediekontakt/projektledare
anna-karin.korpi@bonnierforlagen.se