Albert Bonniers Förlag, 2018-05-07

Foto: Caroline Andersson

Lina Rydén Reynols ny förläggare på Albert Bonniers Förlag

Albert Bonniers Förlag har anställt Lina Rydén Reynols som förläggare. Lina som arbetat som redaktör på förlaget sedan 2015, kommer bland annat att vara ansvarig för poesiutgivningen.

Vem är Albert Bonniers Förlags nya förläggare? Här nedan följer tre frågor och svar:

Berätta om din bakgrund i bokbranschen!

Jag har jobbat i branschen på olika sätt under tio års tid. De senaste åren har jag varit verksam som redaktör på Albert Bonniers Förlag, och innan det arbetade jag på Bokförlaget Tranan. Jag har även varit med och startat och drivit Stockholms litteraturmässa. Jag är glad att jag har erfarenheter från så olika delar av fältet, det har jag hela tiden glädje av och användning för i mitt arbete.

Hur ser du på den svenska litteraturen idag?

Jag tycker att det är en spännande och rolig tid att syssla med svensk litteratur, eftersom det finns så många olika uttryck som existerar samtidigt och får uppmärksamhet på olika håll, främst vad gäller poesin. Det känns rörligt och givande.

Hur kommer Albert Bonniers Förlag att arbeta med poesiutgivningen framöver?

Det finns en stark poesitradition på förlaget som jag vill förvalta, samtidigt som det är viktigt att tänka framåt och på nya sätt. Min ambition är att Albert Bonniers Förlags utgivning ska spegla det dynamiska skeende som poesin befinner sig i, och även vara med och bidra till den utvecklingen på olika sätt. Jag upplever också ett ökande intresse för just poesin, framförallt bland unga. Det vill jag ta tillvara på. Jag vill också gärna arbeta aktivt för att nå ut med poesin på ett lite bredare sätt.

Daniel Sandström, litterär chef på Albert Bonniers Förlag:

”Med Lina Rydén Reynols är lyrikutgivningen på Albert Bonniers Förlag nu i händerna på en förläggare som har näsan, nätverket och nyfikenheten att ta utgivningen till en helt ny nivå. Detta är ett fält som kräver både traditionsmedvetenhet och nytänkande – med Lina vid rodret så får vi detta, samt ett engagemang som kommer att berika hela förläggarkåren på AB.”

Lina Rydén Reynols började som förläggare den 2 maj.

För mer information, kontakta:

Lina Rydén Reynols
lina.ryden.reynols@albertbonniers.se
076-526 09 30,

Daniel Sandström
daniel.sandstrom@albertbonniers.se
070-162 23 07

Albert Bonniers Förlag är Sveriges största allmänutgivande förlag med en utgivning på runt 130 titlar per år. Utgivningen består av svensk och utländsk skönlitteratur, liksom en facklitterär utgivning. Sedan 2017 är Wahlström & Widstrand en del av Albert Bonniers Förlag.