Albert Bonniers Förlag, 2017-10-26

Foto: Nelly Bonner

Lars Norén prisas till Pär Lagerkvists minne

Lars Norén tilldelas 2017 års litteraturpris till Pär Lagerkvists minne med motiveringen:

"För ett mångsidigt författarskap som med existentiella frågor i centrum gestaltar mänskliga relationer och strukturella mönster med stort djup och ojämförlig språklig lyskraft."

Priset delas ut i samband med Krobobergs bokmässa den 25 november.

Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne instiftades 2011. Syftet med priset är att belöna ett framstående författarskap i Pär Lagerkvists anda. Prissumman utgörs av 100 000 kronor, och en specialdesignad glasskulptur av konstnären Magnus Gustavsson, och delas ut vartannat år.