Albert Bonniers Förlag, 2021-01-26

Foto: Nelly Bonner

Lars Norén har avlidit

Albert Bonniers Förlag har i dag av familjen fått den sorgliga uppgiften att meddela att Lars Norén avlidit tisdagen den 26 januari 2021 i sviterna av Covid-19.

Lars Noréns familj och nära krets har uttryckt önskan om att få bli lämnade i fred och ber att detta respekteras till fullo.

Familjen vill framföra sitt varmaste tack till personalen på S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset för all fantastisk vård och omsorg.

Eva Bonnier, bokförläggare Albert Bonniers Förlag:

– Lars Norén har varit författare på Albert Bonniers Förlag sedan tidigt 60-tal vilket gör detta till en närmare sextioårig relation. Han debuterade med diktsamlingen Syrener, snö 1963 och hans verkförteckning är omfattande. Lars Noréns betydelse som författare och dramatiker är näst intill omöjligt att formulera just nu i ett par meningar, men han var en av vår tids största. För mig personligen, som Lars Noréns förläggare, har vårt samarbete varit oerhört stimulerande under många år.