Albert Bonniers Förlag, 2018-04-24

Foto: Marica Rosengård

Kjell Westö belönas med priset Din bok – Vårt val

Kjell Westö tilldelas Din Bok – Vårt val för sin roman Den svavelgula himlen. Priset delas årligen ut av Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen (BMF).


Motiveringen enl stadgar från1951:

”Plaketten tilldelas den svenska författare, som med sin under det närmast föregående året utkomna bok, skänkt dem den största behållningen och personliga tillfredsställelsen”

Priset består av en dubbelsidig, gjuten bronsplakett, designad av Lennart Andersson, och kommer att delas ut senare under året

BMF är en ideell förening för alla bokhandelsanställda.