Albert Bonniers Förlag, 2018-10-31

Bodil Bergqvist

Foto: Bodil Bergqvist

Kerstin Ekman prisas av Smålands Akademin

Kerstin Ekman tilldelas Linnépriset av Smålands Akademin. Priset delas ut vid Smålandsakademins högtidssammankomst på Kalmar slott lördagen den 10 november kl 17. Under eftermiddagen – kl 14.30 – kommer pristagarna att presenteras vid ett offentligt möte på slottet. Prissumman är 30 000 kr.

Motiveringen lyder:

Pristagaren är en av de stora författarna. Inkännande och med djup kunskap gestaltar hon människa och natur. Ekmans bok ”Då allt var levande och lustigt” berättar om prästen och Linnélärjungen Clas Bjerkanders liv och verksamhet. Med fina detaljer ges bilden av hur daglig strävsamhet ser ut för en av 1700-talets naturforskare och hur tidig svensk forskning utvecklas från Linné och framåt.

Kerstin Ekman är aktuell med den Augustnominerade Gubbas hage. Motiveringen lyder: ”När vi människor lär oss benämna det som lever runt omkring oss, blir vi då inte varsammare om dess överlevnad, och därmed vår? Kerstin Ekman beskriver saknad, längtan, strävan och skönhet som få. Konkret poesi i en lika lustfylld som lärd landskapsvandring.”