Albert Bonniers Förlag, 2022-02-24

Foto: Bodil Bergqvist

Kerstin Ekman nomineras till Nordiska rådets litteraturpris 2022

Kerstin Ekman är en av de fjorton författare som nomineras till Nordiska rådets litteraturpris 2022 för sin roman Löpa varg. Priset är på 300 000 danska kronor och delas ut den 1 november 2022 i Helsingfors.

Motiveringen lyder:

En åldrad jägare ser en dag spår efter en stor varg i skogen och känner akut samhörighet med djuret. Vargens ankomst i bygden samlar och splittrar det jaktlag mannen varit ledare för i många år och får honom att se tillbaka på ett långt liv i och med skogen, med bössan, jakthundarna och sedermera hustrun som konstanter. Likt en gammal varg som varit självklar alfa är han nu på väg att motas bort, och i läsningen av sina gamla jaktdagböcker omvärderar han de livsval han gjort.

Med Löpa varg visar Kerstin Ekman att hon behärskar sitt instrument fullt ut. Varje formulering vittnar om författarens absoluta språkliga gehör. Sparsmakat men precist gestaltar Ekman en människa som trevande får syn på sig själv, den han blivit och den han kanske kunde varit – samtidigt som hennes gestaltning av ett enskilt människoöde öppnar för flera och mer allmängiltiga läsningar i flera skikt. Bara genom titeln, Löpa varg‚ som betyder att bli ett med djuret och anta vargskepnad‚ låter hon läsaren reflektera kring hur gränsen mellan människa och djur är arbiträr och rörlig.

Om priset

Nordiska rådets litteraturpris har delats ut sedan 1962 till ett skönlitterärt verk som skrivits på ett av de nordiska språken. Syftet med priset är att öka intresset grannländernas litteratur och för den nordiska kulturgemenskapen.

Om Kerstin Ekman

Kerstin Ekman, född 1933 i Risinge, Östergötland, debuterade 1959 som deckarförfattare. Hon valdes in i Svenska Akademien 1978, och lämnade den 1989. Hon är ledamot i Samfundet De Nio.

Kerstin Ekman har erhållit ett flertal stora litterära priser, som Augustpriset 1993 och 2003, Pilotpriset 1995, Ivar Lo-priset 2000, Gerard Bonniers essäpris 2008 och Eva Bonniers stipendium 2019. Löpa varg utkom 2021 och har nominerats till Adlibrispriset 2021, Sveriges Radios romanpris 2022 och Norrlands litteraturpris 2022.