Albert Bonniers Förlag, 2019-03-18

Foto: Carla Orrego Veliz

Katapultpriset till Burcu Sahin för bästa skönlitterära debut

Burcu Sahin tilldelas Katapultpriset 2018 för sin diktsamling Broderier. Priset delades ut av författaren Amanda Svensson på Littfest i Umeå. Prissumman är 40 000 kronor.

Motiveringen lyder

"På ett mångbottnat och exakt språk skriver Burcu Sahin fram det komplexa i att vara någons mor och fortfarande någons dotter. Dikterna blir till en väv av händer som försörjer, saknar, flätar och minns."

Övriga nominerade

Clara Bolmsjö: Jordkropp • Balsam Karam: Händelsehorisonten • Ina Rosvall: Harungen • Elin Willows: Inlandet

Om Katapultpriset

Katapultpriset delas varje vår ut till en skönlitterär författare – prosaist eller lyriker – som debuterat under föregående år. Med Katapultpriset vill Skönlitterära sektionens styrelse bidra till att lyfta den nya litteraturen. Priset delades ut för första gången 1991.

Broderier

det som läggs i våra händerska så småningom tas ifrån oss

Burcu Sahins dikter börjar i det detaljerade handarbetet, så som det har praktiserats av generationer kvinnor: broderi, sömnad, vävning. Tradition och minne ställs mot rörelse, migration och konflikt – men inte som enkla motsatser, utan som en växande och föränderlig väv.