Albert Bonniers Förlag, 2023-07-12

Foto: Karl Krook

Jörgen Lind tilldelas Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris tilldelas poeten Jörgen Lind. Priset kommer att delas ut av sällskapets ordförande Björn Sandborgh i samband med Fröding-dagarna på Alsters herrgård den 19 augusti och är på 25 000 kronor.

Motiveringen lyder:

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris går 2023 till poeten Jörgen Lind, Göteborg. Han tilldelas priset för en betydelsefull och mångårig poetisk gärning där han genom sitt musikaliska och smärtsamt konkreta språk tydliggör hur människan drabbas av sorg och vrede inför förgänglighet och förluster.

Jörgen Lind, född 1966 och bosatt i Göteborg, har ett långt poetiskt författarskap bakom sig. Senast gav han ut Reservatet

Om reservatet

Kom och sätt dig. Det är grönt i gräset. Skönt i gräset. Kom hit. En stund. Om hundra år. Vi har hela natten. Vi kan ta bilen, köra en natt under de grönskande träden, bara vidare tills asfalten tar slut och den utsatta förtrogenheten tar vid. Det är bara du som vet vart man kör om man inte ska någonstans. Hem, säger jag. Jag längtar hem. Jag tror att det är det jag längtar efter