Albert Bonniers Förlag, 2020-10-27

Foto: Sara Mac Key

John Landquist-priset till Ernst Brunner

Ernst Brunner tilldelas John Landquist-priset på 200 000 kronor med motiveringen "För framhållande av en särskilt förtjänt essäist, idéhistoriker eller kritiker".

Priset delas ut av Samfundet De Nio som är en litterär akademi, instiftad 1913 efter en stor testamentarisk donation av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är främst att främja svensk skönlitteratur genom prisbelöningar.

Samfundet De Nio består för närvarande av följande ledamöter:  Nina Burton, Kerstin Ekman, Jonas Ellerström, Madeleine Gustafsson, Gunnar Harding, Niklas Rådström, Johan Svedjedal och Anna Williams.

Till Ernst Brunners senaste produktion hör hans historiska biografier. Marmormolnet om Tobias Sergel är den sista i serien av sammantaget sex. Den har föregåtts av de uppmärksammade och lovordade levnadsteckningarna av Johan Helmich Roman, Karl XII, Swedenborg, Bellman och Anckarström. Samtliga biografier utkommer i nyutgåvor senhösten 2020.

Om senaste Marmormolnet

Inför dopet av prins Gustav ( III ) gavs kunglige hovbrodören Christoffer Zergell uppdraget att klä och försköna det knappt levnadsdugliga kungabarnet. På prinsvaggans sänghimmel tilläts också sonen, femåringen Tobias, att sy dit en stjärna med tråd av spunnet guld. 

Två decennier senare, som kunglig stipendiat på Franska akademien i Rom, skulle denne Tobias Sergels arbeten beundras som det högsta samtiden frambragt. Hans skulpturer sattes i jämbredd med dem skapade av det antika Greklands största bildhuggare. Han sades överträffa Michelangelo. Men när Gustav III tillträder tronen i Sverige är tiden som fritt utövande konstnär förbi. Sergel tvingas resa hem för att utföra monarkistiska beställningsverk, och först när kungen dör väcks skapandelusten till liv igen. 

I Marmormolnet berättar Ernst Brunner med historiskt noggrann inlevelse om Tobias Sergels liv och karriär, och om den tid i svensk historia som kom att präglas av maktspel, krig och död.

Om Ernst Brunner