Albert Bonniers Förlag, 2023-10-03

Foto: Fredrik Hjerling

Johan Svedjedal tilldelas Stiftelsen Klockrosens stipendium

Litteraturforskaren och författaren Johan Svedjedal tilldelas Stiftelsen Klockrosens stipendium på 100 000 kronor. Han är en av stiftelsens första fyra stipendiater tillsammans med Lisa Röstlund, Maja Hagerman samt violinisten Malin Broman.

Motiveringen:

"Johan Svedjedal tilldelas Klockrosens stipendium för sin bok Min egen elds kurir. Johan Svedjedals långa litteraturvetenskapliga arbete kröns av biografier om viktiga svenska författare. Kronan på verket är biografin om Harry Martinson som skrivits av en stor stilist."

Om Min egen elds kurir

I Min egen elds kurir, den första stora biografi om en av den svenska litteraturens världsförfattare, skildrar Johan Svedjedal ett fascinerande författarliv.

Harry Martinson, 1904–1978, blev tidigt känd för sin charm och stilistiska briljans – en fattigpojke ur folkdjupen som via litteraturen nådde samhällets höjder. Han hade en svår uppväxt som "sockenunge" i Blekinge, gick tidigt till sjöss men lämnade tjugotre år gammal sjömanslivet för att bli författare.

Med två böcker om tiden som havsproletär vann han en stor publik vid 1930-talets början. Och hans eld som författare brann vidare. Han fortsatte med självbiografiska romaner, naturessäer och flera diktsamlingar innan han 1956 gav ut sin stora civilisationskritiska varning, versepostet Aniara – en bok skriven i atombombssvampens skugga.

Om Johan Svedjedal

Johan Svedjedal är professor i litteraturvetenskap, specialiserad på litteratursociologi vid Uppsala universitet och ledamot i Samfundet De Nio. Tidigare har han givit ut uppmärksammade biografier över Carl Jonas Love Almqvist, Karin Boye och Birger Sjöberg, samt gruppbiografin Spektrum – den svenska drömmen.