Albert Bonniers Förlag, 2018-10-04

Foto: Fredrik Hjerling

Jens Liljestrand prisas av Samfundet De Nio

Jens Liljestrand, aktuell Mannen i skogen. En biografi över Vilhem Moberg, tilldelas Samfundet De Nios John Landquist pris om 200 000 kronor.

Samfundet De Nio är en litterär akademi med huvudsaklig uppgift att dela ut litterära priser. Samfundet instiftades 1913 på grundval av ett testamentariskt förordnande av Lotten von Kræmer och har nio på livstid valda ledamöter.

Idag har Vilhelm Moberg blivit en legend, och lyfts ofta fram som en nationell klenod och stridbar debattör i samhällsfrågor. Men vem var människan bakom myten, karikatyren och löpsedlarna? Mannen i skogen. En biografi över Vilhelm Moberg är den första kompletta biografin över Vilhelm Mobergs liv och gärning. Jens Liljestrand har skrivit en fängslande berättelse om ett författaröde som även rymmer historien om maskulinitet, utanförskap och den litterära framgångens pris.

Jens Liljestrand, är kulturskribent, kritiker och författare. 2008 fick han Tidningen Vi:s litteraturpris för sin skönlitterära debut, novellsamlingen Paris–Dakar. Han disputerade 2009 med avhandlingen Mobergland: personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie. Sedan 2013 är han biträdande kulturchef på Expressen.

"Inget slarvas över, skönmålas eller förtigs. ... Och Liljestrand kan berätta. Det är ett epos till levnadsteckning med biografiska läsningar av litteraturen." Aftonbladet

"Det fina med Jens Liljestrands helgjutna, kongeniala Mobergbiografi är att den erbjuder läsarna en lika konsekvent som raffinerat genomförd dubbelexponering." Dagens Nyheter

"Att Mannen i skogen ger så stor behållning, faktiskt mycket mer än vad man kan begära av en vanlig författarbiografi, beror på att Jens Liljestrand ger ett sammanhang långt bortom litteraturhistorien." Ystads Allehanda

"Intelligenta, inkännande textläsningar varvas med intressanta inblickar i den marknadsmässiga sidan av ett framgångsrikt författarskap och, framför allt, med berättelsen om en man som vann alla segrar man kan vinna, men ändå inte fick ro i sin själ." Expressen

"... lättläst med elegant språk och levande formuleringar. ... Jens Liljestrand väver samman liv och dikt i en biografi, där Moberg känns högintressant och levande." Östersunds-Posten