Albert Bonniers Förlag, 2019-05-09

Foto: Fredrik Hjerling

Jens Liljestrand prisas av Kungl. Vetenskapsakademien

Jens Liljestrand tilldelas det Letterstedtska författarpriset år 2019 för sin bok Mannen i skogen. En biografi över Vilhelm Moberg. Priset delas ut av Kungl. Vetenskapsakademien är på 50 000 kr och delas ut vid Akademiens allmänna sammankomst den 12 juni.

Jens Liljestrand

Jens Liljestrand, född 1974 i Västervik, kulturskribent, kritiker och författare. 2008 fick han Tidningen Vi:s litteraturpris för sin skönlitterära debut, novellsamlingen Paris–Dakar. Han disputerade 2009 med avhandlingen Mobergland: personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie. Sedan 2013 är han biträdande kulturchef på Expressen.

Mannen i skogen. En biografi över Vilhelm Moberg

Idag har Vilhelm Moberg blivit en legend, och lyfts ofta fram som en nationell klenod och stridbar debattör i samhällsfrågor. Men vem var människan bakom myten, karikatyren och löpsedlarna? Mannen i skogen. En biografi över Vilhelm Moberg är den första kompletta biografin över Vilhelm Mobergs liv och gärning. Jens Liljestrand har skrivit en fängslande berättelse om ett författaröde som även rymmer historien om maskulinitet, utanförskap och den litterära framgångens pris.

Röster om Mannen i skogen. En biografi över Vilhelm Moberg

"Jens Liljestrand är först med att skriva en biografi om den kraftfulle mannen Vilhelm Moberg och hans verk. Först och kanske också sist. Han har nämligen skridit till verket med hög ambition att få med och belysa allt, att det är svårt att föreställa sig vad som finns att tillägga. Inget slarvas över, skönmålas eller förtigs. ... Och Liljestrand kan berätta. Det är ett epos till levnadsteckning med biografiska läsningar av litteraturen." Aftonbladet

"Med den biografi som Jens Liljestrand nu ger ut fylls den saknaden ut med råge; levnadsteckningen över Moberg är en mycket omfattande, välskriven och grundlig, ja rent grundläggande, i sin skildring av mannen, hans liv och verk, dessutom skriven på ett lättläst och flytande språk. Svensk Dagbladet

Om Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende, privat organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien främjar vetenskap av högsta kvalitet genom att stimulera till utveckling och förnyelse av svensk forskning, stärker vetenskapens ställning i samhället genom att uppmärksamma viktiga samhällsfrågor, granska dem ur ett vetenskapligt perspektiv och kommunicera resultatet samt medverkar i samarbetet kring globala frågor, med syfte att vara en internationell, vetenskaplig aktör för hållbar utveckling.