Albert Bonniers Förlag, 2019-02-25

Foto: Nille Leander

Gunnar Wetterberg och Parisa Amiri tog hem segern i På spåret

I fredags stod det klart  – debutduon bestående av historikern och författaren Gunnar Wetterberg och journalisten Parisa Amiri blev årets vinnare av ”På spåret”.

Författare till Skånes historia i tre band och Träd

Gunnar Wetterberg, född 1953, är historiker och författare, ursprungligen diplomat. Gunnar Wetterberg har varit ansvarig för Finansdepartementets långtidsutredningar 1992 och 1995, direktör i Kommunförbundet och samhällspolitisk chef på Saco. Han har tagit emot Hertig Karls pris för sin biografi om Axel Oxenstierna och Kunskapspriset 2008. Han blev hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Lunds universitet 2009 och är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Gunnar Wetterberg är sedan 2016 medlem av panelen i SVT:s programserie Fråga Lund. Han senaste böcker Skånes historia i tre band utkom 2016-2017 och Träd 2028.

Om Träd. En vandring i den svenska skogen

Sverige har vuxit ur skogen. Träden är inflätade i historien, i nutiden och i framtiden. Gunnar Wetterberg skildrar samspelet mellan människan och skogen alltsedan träden vandrade in. Från böndernas svedjor, brukens träkol och flottarnas hårda arbete åt 1800-talets stormrika träpatroner till dagens skogsägarföreningar och drömmarna om en kommande träålder. I Träd berättar han om medeltida sågkvarnar, massaindustrins genombrott och de stora skogsbolagens excesser. Han tar upp diskussionen om skogen som kolsänka, men också vårt behov av skog för skönhet och vederkvickelse.