Albert Bonniers Förlag, 2022-07-07

Foto: Viktor Fremling

Gunnar Wetterberg belönas med Bureuspriset

Kungl. Gustav Adolfs Akademien belönar historikern och författaren Gunnar Wetterberg med Bureuspriset för hans djuplodande historiska forskning. Prisutdelning sker senare under hösten.

Priset tilldelas ”en person som inom Akademiens verksamhetsområde gjort synnerligen betydelsefulla forskningsinsatser eller som, på ett högst förtjänstfullt sätt, stimulerat intresset för resultaten av sådan forskning hos en bred allmänhet”. Priset delas ut vid en ceremoni senare under hösten. Prissumman är på 200 000 kronor.

Om Gunnar Wetterberg

Gunnar Wetterberg är historiker och författare, ursprungligen diplomat. Han har varit ansvarig för Finansdepartementets långtidsutredningar 1992 och 1995, direktör i Kommunförbundet och samhällspolitisk chef på Saco. Gunnar Wetterberg är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Mest känd har han kanske blivit som medlem av panelen i Fråga Lund och genom att två gånger vinna På spåret tillsammans med Parisa Amiri.

Gunnar Wetterberg har skrivit flera böcker, däribland Ingenjörerna och Träd. Den 24 augusti utkommer hans nya bok, Prästerna.

Varför är Gud underskattad i den nutida historieskrivningen? I all tider har tron färgat människors agerande. Prästerna har mer än tusen år tolkat och förmedlat tron. De var landets första intellektuella – kungarnas hjälpredor, bildningens män i byarna.

I Prästerna berättar Gunnar Wetterberg om samspelet mellan församlingarna och deras herdar genom århundradena. Maktspråk varvas med innerlighet, tron formar människornas liv och vardag. Varför slog kristendomen igenom? Hur kunde kyrkan överleva Gustav Vasas plundringar? Vad betydde prästfruarna för kulturspridningen? Och var stod kyrkan i 1900-talets stora strider?