Albert Bonniers Förlag, 2018-03-07

Foto: Jäger Arén

Gunnar D Hansson tilldelas Gerard Bonniers Lyrikpris

Gunnar D Hansson tilldelas Gerard Bonniers Lyrikpris 2018.

Motiveringen:
Gerard Bonniers lyrikpris 2018 tilldelas Gunnar D Hanssons Tapeshavet, en lekfullt genrekorsande undersökning av det lokala Härnäset, som storartat spänner mellan diktens systematiserande och världens oordning, mellan poesins, geologins och bygdehistoriens överlagrade minnesformer och den klimatförändrade framtid vi går till mötes.

I juryn: Johan Jönson, Viola Bao, Gunnar Nirstedt.