Albert Bonniers Förlag, 2018-02-23

Gunnar D Hansson nomineras till Nordiska ministerrådets litteraturpris 2018

Gunnar D Hansson nomineras till Nordiska ministerrådets litteraturpris 2018 för Tapeshavet.

Gunnar D Hanssons bok Tapeshavet är en flerdimensionell resa genom tid, rum och tanke. Han utforskar Tapeshavets trakter, deras historia och natur, resterna efter försvunna kulturer, fisket, stenhuggerierna. Inför läsarens ögon breder boken ut ett eget, egensinnigt och fascinerande landskap, och växer till en djupt personlig geografisk och topografisk beskrivning. Den är livsberättelse, lokalhistoria, litterär essä, poetik och inblick i diktens tillblivelse, självbiografi och kulturhistoria. Gunnar D Hansson röjer en beläsenhet, berättarglädje av stora mått. Och i allt detta ryms också vi och vår tid, vi ser att allt finns i allt.

Gunnar D Hansson, född 1945 på Smögen, debuterade 1979. Sitt stora genombrott fick han med trilogin Olunn (1989), Lunnebok (1991) och Idegransöarna (1994), ett slags genreöverskridande Glyriska monografier. 1999 kom hans mycket lovordade essäsamling Ärans hospital. Han har även skrivit en doktorsavhandling om Lars Ahlin samt utgivit tolkningar av bland annat fornengelsk lyrik.

Nordiska rådets litteraturpris har delats ut sedan 1962 till ett skönlitterärt verk som skrivits på ett av de nordiska språken. Det kan vara en roman, ett drama, en dikt-, en novell- eller en essäsamling som uppfyller höga litterära och konstnärliga krav.Avsikten med priset är att öka intresset för grannländernas litteratur och språk samt för den nordiska kulturgemenskapen.

Från Sverige är även Agneta Pleijel nominerad för sin roman Doften av en man. Alla nomineringar hittar ni här.