Albert Bonniers Förlag, 2022-10-18

Foto: Cato Lein

Göran Rosenberg tilldelas stipendium

Magdalena Ribbings minnesfond tilldelar journalisten och författaren Göran Rosenberg 2022 års stipendium. Motiveringen lyder: "för hans djupa kunskap, intellektuella skärpa och engagemang för mänskliga rättigheter".

Den ideella organisationen Reportrar utan gränser prisas samtidigt för dess gärning som ”motkraft till de krafter som tänjer på gränser och ockuperar sanningen för egna syften”.

Om minnesfonden

Minnesfonden instiftades efter Magdalena Ribbings bortgång i september 2017  och har haft som ändamål att i hennes anda ”stödja journalistik och andra insatser för mänskliga rättigheter”.

DN-journalisten Anna-Lena Laurén och föreningen Zikaron finns bland de tidigare stipendiaterna.

Om Göran Rosenberg

Göran Rosenberg, född 1948, är journalist och författare. Bland hans böcker märks Friare kan ingen vara. Den amerikanska idén från Revolution till Reagan (1991, 2004, 2008), Det förlorade landet. En personlig historia (1996, 2002, 2007), Tankar om journalistik (2000, 2004), Plikten, profiten och konsten att vara människa (2003, 2013) och den Augustprisbelönade Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz (2012). Hans senaste bok Rabbi Ehrenpreis obesvarade kärlek utkom 2021 för vilken han tilldelades det Letterstedtska författarpriset 2022 för boken Rabbi Ehrenpreis obesvarade kärlek. Priset delades ut av Kungliga Vetenskapsakademien.

Om boken

”Vi föddes in i det judiska, både du och jag. Du när så många judiska vägar fortfarande syntes öppna, jag när så många judiska vägar hade stängts. Du när så mycket fanns att bryta upp från och göra upp med och gjuta nytt liv i, jag när så mycket judiskt liv var förintat och frågan på allvar kunde ställas om det judiska ens var möjligt längre.”

Så inleder Göran Rosenberg sin biografi över Marcus Ehrenpreis, överrabbin i Stockholm mellan 1914 och 1948. Det är en berättelse om ofullbordade drömmar, obesvarad kärlek och förintade möjligheter.