Albert Bonniers Förlag, 2022-03-10

Foto: Cato Lein

Göran Rosenberg tilldelas Axel Hirschs pris för 2022

Författaren och journalisten Göran Rosenberg tilldelas Axel Hirschs pris för 2022, som årligen delas ut av Svenska Akademin. Priset ges till författare som under de senaste två åren gett ut levnadsskildringar som utgörs av ett betydande historiskt arbete eller med stort kulturhistoriskt och konstnärligt värde. De två utsedda författarna tilldelas 175 000 kronor vardera.

Göran Rosenberg föddes 1948 i Södertälje och är en av våra skarpaste debattörer och samhällskritiker. Han är verksam som journalist och författare, tidigare även chefredaktör för Moderna Tider. För sin bok Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz, som utkom 2012, tilldelades han Augustpriset.

Hans senaste bok Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek som gavs ut 2021 är ett kritikerrosat porträtt av överrabbin i Stockholm mellan 1914 och 1948. Här skildras förra seklets första hälft och de antisemitiska underströmmarna i den svenska politiken. Vi får följa Marcus Ehrenpreis och hans ofullbordade drömmar, den obesvarade kärleken och förintade möjligheter.

Axel Hirschs pris utgår ur Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond. Utöver Göran Rosenberg tilldelas priset även Annika Sandén för 2022. De senaste årens pristagare har varit Jakob Lind och Claes Rainer (2021) samt Ingrid Carlberg och Nils Uddenberg (2020).