Albert Bonniers Förlag, 2022-05-12

Foto: Cato Lein

Göran Rosenberg prisas av Kungliga Vetenskapsakademien

Journalisten och författaren Göran Rosenberg tilldelas det Letterstedtska författarpriset 2022 för boken Rabbi Ehrenpreis obesvarade kärlek. Priset på 50 000 kronor delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien.

Om Rabbi Ehrenpreis obesvarade kärlek

”Vi föddes in i det judiska, både du och jag. Du när så många judiska vägar fortfarande syntes öppna, jag när så många judiska vägar hade stängts. Du när så mycket fanns att bryta upp från och göra upp med och gjuta nytt liv i, jag när så mycket judiskt liv var förintat och frågan på allvar kunde ställas om det judiska ens var möjligt längre.”

Så inleder Göran Rosenberg sin biografi över Marcus Ehrenpreis, överrabbin i Stockholm mellan 1914 och 1948. Det är en berättelse om ofullbordade drömmar, obesvarad kärlek och förintade möjligheter

Om Göran Rosenberg

Göran Rosenberg, född 1948, är journalist och författare. Bland hans böcker märks Friare kan ingen vara. Den amerikanska idén från Revolution till Reagan (1991, 2004, 2008), Det förlorade landet. En personlig historia (1996, 2002, 2007), Tankar om journalistik (2000, 2004), Plikten, profiten och konsten att vara människa (2003, 2013) och den Augustprisbelönade Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz (2012).