Albert Bonniers Förlag, 2021-03-07

Foto: Caroline Andersson Renaud

Gerard Bonniers lyrikpris tilldelas Anna Hallberg

Anna Hallberg tilldelas Gerard Bonniers lyrikpris 2021 för sin diktsamling Under tiden. Prissumman är 100 000 kronor.

Motiveringen:

"Ett sätt att beskriva årets pristagare är att uppmärksamma hennes farliga förmåga att poetiskt gestalta det mänskligt angelägna, också det personligt angelägna som lika mycket utanpå som inuti, lika starkt utanför som därinne. Och att detta kräver en frihet, som snarare än att hänge sig åt en smeksam formupplösning, finner sin särart i en fruktbar disciplin."

Årets jury:

Kritikern Göran Sommardal, förläggaren Lina Rydén Reynols och förra årets pristagare Göran Sonnevi.

Tidigare pristagare:

Senare års pristagare har varit Helena Eriksson 2009, Kennet Klemets 2010, Agneta Enckell 2011, Jenny Tunedal 2012 och Björner Torsson 2013, Fredrik Nyberg, 2014, Ida Börjel 2015, Åsa Maria Kraft 2016, Johan Jönson 2017, Gunnar D. Hansson 2018, Mara Lee 2019 och Göran Sonnevi 2020.