Albert Bonniers Förlag, 2024-04-15

Foto: David Möller

Gerard Bonniers Lyrikpris 2024 tilldelas Karl Daniel Törnkvist

Gerard Bonniers Lyrikpris instiftades 1978 för att belöna en specificerad diktsamling som skrivits på svenska språket. Priset går i år till Karl Daniel Törnkvist för diktsamlingen Katedral av förtret.

Prismotiveringen lyder:

”Gerard Bonniers lyrikpris 2024 tilldelas Karl Daniel Törnkvist för diktsamlingen Katedral av förtret, där Törnkvist i det poetiska språkets självsvåldiga DRAG-SPEL hittar både den svartsynta frihet och den blåögda förtvivlan som är den vardagliga politikens gemenskap.”

Gerard Bonniers Lyrikpris delar årligen ut ett stipendium à 100 000 kronor. Juryn för 2024 års pris har bestått av förra årets pristagare Lina Ekdahl, kritikern Göran Sommardal samt donatorns representant förläggaren Lina Rydén Reynols, Albert Bonniers Förlag.

Tidigare pristagare

Senare års pristagare har varit Helena Eriksson 2009, Kennet Klemets 2010, Agneta Enckell 2011, Jenny Tunedal 2012 och Björner Torsson 2013, Fredrik Nyberg, 2014, Ida Börjel 2015, Åsa Maria Kraft 2016, Johan Jönson 2017, Gunnar D. Hansson 2018, Mara Lee 2019, Göran Sonnevi 2020, Anna Hallberg 2021, Malte Persson 2022 och Lina Ekdahl 2023.

Om priset

Gerard Bonniers Lyrikpris instiftades 1978 för att belöna en specificerad diktsamling som skrivits på svenska språket. Juryn består av en representant för donatorn, en litteraturkritiker samt den lyriker som året innan fått priset. Donatorns avsikt var inte att välja årets bästa diktsamling, då det knappast är möjligt, utan ett verk som är av hög litterär halt över huvud taget.

För ytterligare information kontakta

Lina Rydén Reynols, förläggare Albert Bonniers Förlag, 0730 251 377  och lina.ryden.reynols@albertbonniers.se