Albert Bonniers Förlag, 2020-03-07

Foto: Stefan Tell

Gerard Bonniers lyrikpris 2020 till Göran Sonnevi

Göran Sonnevi tilldelas Gerard Bonniers lyrikpris 2020 för Det osynliga motstyckets bok med motiveringen:

”För en expansiv lyrisk liturgi som sammanför det globala bevittnandet av historiens skändningar med ömhetens stilla former och introspektionens epifaniska tid, som mellan de dödas närvaro och nuets osaliga sträcker sig mot ett namn för en framtida gemenskap som ännu inte finns.”

Gerard Bonniers Lyrikpris delar ut ett stipendium à 100 000 kr per år. Priset delas ut i mars. Senare års pristagare har varit Helena Eriksson 2009, Kennet Klemets 2010, Agneta Enckell 2011, Jenny Tunedal 2012 och Björner Torsson 2013, Fredrik Nyberg, 2014, Ida Börjel 2015,  Åsa Maria Kraft, 2016 Johan Jönson 2017, Gunnar D. Hansson 2018 och 2019 Mara Lee. Årets jury har varit förra årets pristagare Mara Lee, kritikern Viola Bao och Lina Rydén Reynols, förläggare på Albert Bonniers Förlag.

Instiftades 1978

Gerard Bonniers Lyrikpris instiftades 1978 för att belöna en specificerad diktsamling som skrivits på svenska språket. Juryn består av en representant för donatorn, en litteraturkritiker samt den lyriker som året innan fått priset. Donatorns avsikt var inte att välja årets bästa diktsamling, då det knappast är möjligt, utan ett verk som är av hög litterär halt över huvud taget.